หมวยทัวร์อาเซียน (ASEAN)

พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

รักจ๋า...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสาพระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน

บรูไน+ฟิลิปปินส์ Beautiful Day

ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า)

พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน

หมวยทัวร์เอเชีย (ASIA)

ไม่ระบุ

TOKYO SKI หนาวนี้ที่ ดิสนีย์แลนด์

ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ ซุปตาร์… สามแซ่บ

TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน

ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา

หมวยทัวร์ยุโรป (EUROPE)

Ultimate View of the Caucasus Mountains จอร์เจีย - อาร์เมเนีย

ROMANTIC UNITED KINGDOM อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์

เลทส์โก คุณชายสีลูกกวาด EP.2 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเลม

เลทส์โก ซัมเมอร์สวีท จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้

จอร์เจีย Here We Go

เลทส์โก มอสเซนต์ฟีเวอร์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก