ทัวร์พม่า

พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน

พม่า ไหว้พระ บุญด่วน ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม

พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว

ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า)

PROMYANMAR ไหว้พระ 5 วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา

ทัวร์พม่าไหว้พระ วันเดียว จ่ายเงินครั้งเดียวรวมทิป

พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน

พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสาพระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน

พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน