ทัวร์เวียดนาม

สุดขั้ว...เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปาสะพานแก้ว

สุดชิล...เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง

เวียดนามใต้ รักสนุกๆ..ญาจาง วินเพิร์ล

เวียดนามใต้ รักสุดๆ.. ดาลัด ญาจาง วินเพิร์ล

รักจ๋า...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

สุดฟิน...เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน (พักบนบานาฮิลล์)

เวียมนามกลาง รักนะ...บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน

เชียงใหม่บินตรง เวียดนาม มนต์รัก ดานัง เว้ ฮอยอัน (พักบนบานาฮิลล์)